ประเทศไทยเรียกร้องให้เพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างอินเดียและอาเซียน


 

            ประเทศไทยได้เรียกร้องให้มีการเสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างอินเดียและอาเซียน โดยประเทศไทยมองเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและอินเดีย ซึ่งจะนำไปสู่​​ความสงบสุขมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้แสดงความชื่นชมประเทศไทยในความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อกับประเทศอินเดีย เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างอาเซียนและเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายขยายการค้าจากอินเดียมาสู่ภูมิภาคฝั่งตะวันออก

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียกล่าวว่า ประเทศไทยและอินเดียควรทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมต่อระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้