ประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียน

Thailand’s Focus on Conf
 

            ประเทศไทยได้เน้นความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทุกประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยได้ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยทางการเมือง, เศรษฐกิจและทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อประชาคมอาเซียนใน

            นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศกัมพูชา เพื่อเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการของไทยและพูชา นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านการดูแลพื้นที่ชายแดน เพื่อจัดการปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้