ประเทศไทยและคู่ค้าอาเซียนเสวนาด้านวิสัยทัศน์ในอนาคตของAEC

Thailand and Its ASEAN P
 

            ประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนจะทำการเสวนาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในอนาคตของอาเซียน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายในการพัฒนาอาเซียนโดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งงานเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 19-21พฤษภาคม 2014 โดยตัวแทนรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 53 ประเทศสมาชิก ESCAP และ 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน

            เป้าหมายในการเสวนาครั้งนี้คือการพัฒนาอาเซียนที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอาเซียน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การกำจัดความยากจน, ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้