โอกาสในการลงทุนสำหรับ SMEs ไทยสู่ AEC


 

            แม้จะมีความท้าทายมากขึ้นจากปัจจัยทั้งนอกประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งทำให้ SMEs ไทยจะไม่เพียงแต่ต้องเตรียมที่จะจัดการกับความท้าทายแต่พวกเขายังพยายามใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะขยายการตลาดการค้าและการลงทุนไปยังประเทศใกล้เคียง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ซึ่งจะช่วย เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

            ในด้านการค้าและการลงทุนสำหรับ SMEs ของไทยมีตลาดที่สำคัญอย่างประเทศอินโดนีเซียและ ประเทศเวียดนาม เนื่องจากทั้งสองประเทศมีตลาดขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรที่มากและรวดเร็วกว่าที่จะเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจกับประเทศอื่นที่ยังมีการขนส่งระหว่างประเทศไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ค่าแรงและต้นทุนในการผลิตในทั้งสองประเทศนี้ยังต่ำกว่าพอสมควรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

 

 อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 6 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้