ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในย่างกุ้ง

 

 

            ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (SOM), อาเซียนบวกสาม SOM และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่จัดขึ้นในย่างกุ้ง ประเทศพม่าในที่ 7-8 มิถุนายน 2014

            ตามรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้ทำการหารือและติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 24 รวมทั้งการดำเนินการตามพิมพ์เขียวประชาคมการเมืองและความมั่นคงโดยที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าของการทำงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกของกลุ่มอาเซียนและแลกเปลี่ยนวิธีการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน
 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้