อาจารย์จุฬาฯปฏิเสธรายงานการศึกษาของ WEF

 

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมารปกป้องคุณภาพการศึกษาของประเทศ หลังจากมีการสำรวจคุณภาพทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนประจำปี 2012-2013 โดยประเทศที่ได้รับการสำรวจประกอบด้วย ประเทศไทย, ประเทศมีสิงคโปร์, ประเทสมาเลเซีย, ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม ส่วนประเทศพม่าและลาวไม่รวมอยู่ในการสำรวจ

            โดยอาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า ประชาชนในท้องถิ่นที่ถูกถามในการสำรวจความคิดเห็นของพวกเขาในเรื่องระบบการศึกษาของประเทศของตนและความจำเป็นในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนั้นถูกถามเพื่อให้คะแนน 1-7 โดยคะแนนที่สูงกว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของพวกเขากับระบบการศึกษา แต่ที่มุมมองของอาจารย์เห็นว่า คุณภาพการศึกษาไม่สามารถวัดได้จากการลงคะแนนความพึงพอใจ เนื่องจากในความเป็นจริงความคิดเห็นทางคุณภาพการศึกษาของแต่ละคนมีความแตกต่างกันและไม่สามารถวัดได้จากตัวเลข 1- 7

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้