กระตุ้นSMEsให้ก้าวสู่ระดับภูมิภาค

 

            รัฐบาลได้ให้การกระตุ้นในการตั้งกองทุนเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถขยายตัวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของพวกเขาสำหรับการเปิดเสรีการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมาถึงในปี 2015

            ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่า กองทุนควรร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์และบริษัทการเงิน เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

            กองทุนควรมีจำนวนเงินขั้นต่ำของ 1 พันล้านบาท เพื่อที่จะช่วยให้ SMEs สามารถที่จะแข่งขันได้มากขึ้นในตลาดอาเซียนและเพิ่มโอกาสในการลงทุนภายในประเทศในกลุ่มอาเซียนสำหรับนักลงทุนไทย โดยกองทุนจะให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับ SMEs, ส่วนของจำนวนเงินนั้นจะขึ้นอยู่การประเมินตามความเหมาะสมของเจ้าของธุรกิจ SMEs โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ ธุรกิจต่างๆควรจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้