พัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯให้เป็นแกนนำสำคัญใน AEC

Kesara vows to make bour
 

            แผนการผลักดันให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เข้าสู่การเป็นแกนนำหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการทำงานด้านเศรษฐกิจหลังการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญของประเทศไทย

            ในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีความสามารถในการดึงดูดความสนใจของบริษัทจดทะเบียนต่างๆและขยายผลผลิตทางการเงินให้กับนักลงทุนต่างชาติและในประเทศได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะต้องเผชิญเพื่อการเป็นแกนนำหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            แต่แค่การชิงพื้นที่ในการลงทุนของตลาดหุ้นเท่านั้นไม่เพียงพอสำหรับการเป็นแกนนำหลักทางเศรษฐกิจ เพราะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำเป็นจะต้องรักษาฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั่วโลก ยิ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่มากแค่ไหน ความรุนแรงในการเสียหายทางเศรษฐกิจก็มีมากเท่านั้น

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้