พัฒนาเมืองชายแดนเป็นแหล่งการค้า

 

            ประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคและศูนย์การซื้อขายซึ่งมีชายแดนติดกับสี่ประเทศ คือ พม่า, ลาว, กัมพูชาและมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายทางหลวงเอเชียที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศ
            นอกจากนี้การส่งออกสินค้าของประเทศไทยได้มุ่งเน้นไปที่การค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น โดยการส่งออกในเขตชายแดนเป็นการค้าที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน 3 เขตเศรษฐกิจสำคัญ ดังนี้

            1. เขตเศรษฐกิจทางตะวันออก เป็นการเชื่อมโยงประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศเวียดนามในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้กลายเป็นเมืองใหม่ของทางเดิน เนื่องจากห่างจากเมืองย่างกุ้งของพม่าแค่ 447 กิโลเมตรและห่างจากท่าเรือในมะละแหม่ง 163 กิโลเมตร

            2. เขตเศรษฐกิจทางตกวันตกเฉียงใต้ เป็นการเชื่อมโยงประเทศจีน, ประเทศพม่า, ประเทศลาวและประเทศไทย โดยมีเมืองหลักในทางเดิน คือ เชียงของในจังหวัดเชียงราย โดยในอดีตเชียงของเป็นท่าเรือหลักสำหรับเรือจำนวนมากจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆที่ล่องมาตามแนวแม่น้ำโขง

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 17 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้