ประเทศไทยติดอันดับที่ 2 ประเทศอาเซียนที่มีคุณภาพชีวิตดีสุด

Thailand Ranks No. 2 ASE

 

            การจัดอันดับครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ที่จัดทำการสำรวจข้อมูลโดยสหประชาชาติ (UNDP) ดัชนีการพัฒนามนุษย์จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อายุขัย, ระดับการศึกษาและรายได้ โดยจะนำข้อมูลโดยรวมของประชากรในประเทศมาทำการพิจารณาการจัดอันดับการพัฒนามนุษย์

            โดยรายงานล่าสุดที่ถูกเปิดเผยในช่วงระหว่างวันแห่งความสุขเป็นการรวมค่าการสำรวจ HDI ภายในประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศสิงคโปร์ติดอันดับที่1และประเทศไทยติดในอันดับที่สองโดยมีประเทศกัมพูชาอยู่อันดับสุดท้ายของค่าดัชนี

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 20 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้