บทเรียนภาษาอังกฤษฟรีเตรียมรับAEC

Brits to Give Free Engli
 

            สถาบันสอนภาษาบริติชเคาซิลและสถานทูตอังกฤษร่วมกับสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, กระบี่, สงขลาและกาญจนบุรีในการเปิดตัวโครงการ “Provincial Civil Servants English Project 2014”โดยโครงการนี้จะให้การฝึกอบรมภาษาอังกฤษและทักษะในด้านการสื่อสารสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลใน 4 จังหวัดเหล่านี้จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาโอกาสทางอาชีพที่กว้างขึ้นและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            โดยโครงการนี้จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 100 คน เพื่อมามีส่วนร่วมในการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดจากผู้สอนในสถาบันบริติชเคาซิลและโรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรออนไลน์ที่สามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษจากหลักสูตรของสถาบันบริติชเคาซิลได้

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 20 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้