“อาเซียนเที่ยวไทย” ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนในอาเซียนท่องเที่ยวเมืองไทย

“อาเซียนเที่ยวไทย” ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนในอาเซียนท่องเที่ยวเมืองไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยการเปิดตัวโครงการ ““อาเซียนเที่ยวไทย””  โดยเชิญสื่อมวลชนของประเทศสมาชิกในอาเซียนมาท่องเที่ยวเมืองไทย กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2557 เปิดประสบการณ์มุมมองการท่องเที่ยวไทยพร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย ให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น


โดย dogTech
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
พิมพ์หน้านี้