ตลาดหุ้น เศรษฐกิจ อาเซียน สิงคโปร์ฮับด้านธุรกิจ เวียดนามแหล่งน้ำมันแห่งใหม่
ตลาดหุ้น เศรษฐกิจ อาเซียน

#รวมตลาดหุ้น เป็นตลาดหุ้นอาเซียน ทำให้การซื้อขายหุ้น ง่ายเหมือนซื้อหุ้นในประเทศในปัจจุบัน


เศรษฐกิจ อาเซียน สิงคโปร

#ด้านการเงิน ATM ใบเดียว เดินทาง กดเงินต่างธนาคาร ในอาเซียน เหมือนอยู่ในประเทศเดียวกัน
#อเมริกาแปลงสัญชาติธุรกิจเป็นสิงคโปร์ เพื่อปลอดภาษีในอาเซียน ประหยัดไปปีละหลายหมื่นล้านบาท
#เวียดนาม ค้นพบแหล่งน้ำมันแหล่งใหม่ จะกลายเป็นแหล่งพลังงานในอาเซียน

ค้นพบโอกาสใหม่ได้ที่นี่
ข้อมูลจาก
ASEAN Beyond 2015 ชีวิตหลัง 2015

เรียบเรียงโดย
dogTech uAsean.com
โดย dogTech
วันที่ 5 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้