ตำรวจเปิดศูนย์อาเซียน ป้องกัน ‘อาชญากรข้ามชาติ’
ตำรวจเปิดศูนย์อาเซียน ป้

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์อาเซียน ตร. แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ร่วมเป็นพันธมิตรในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน โดยได้เชิญผู้แทนด้านความมั่นคงและกิจการตำรวจของสถานทูตประเทศอาเซียน 9 ประเทศ มาประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลร้ายแรงต่อภูมิภาค
 
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในกลุ่มประเทศอาเซียน ปัจจุบันมีคนต่างชาติเดินทางเข้า-ออกที่สนามบินสุวรรณภูมิใน 1 วัน ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน จากสถิติของศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากที่สุดคือมาเลเซีย รองลงมาได้แก่ สปป.ลาว และสิงคโปร์ และเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าออกผ่านประเทศไทยอันจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมในทางปกติและอาชญากรรมข้ามชาติ

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้