ประเทศไทยเตรียมพัฒนาอุตสาหกรรม MICE และศูนย์ฝึกอบรมนักบินในภูมิภาค ASEAN

ประเทศไทยเตรียมพัฒนาอุตส


ประเทศไทยได้มีการเร่งการผลิตของแรงงานสำหรับธุรกิจในภาคการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ หรือธุรกิจ MICEภายในภูมิภาคอาเซียน โดยทางรัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาให้สถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศทำการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจ MICEได้มีมาตรฐานสากล เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาธุรกิจ MICEในภูมิภาคอาเซียน

                ในแง่ของการจัดนิทรรศการนานาชาติ ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศชั้นนำในอาเซียน เนื่องด้วยข้อได้เปรียบทางด้านพื้นที่ที่มีมากกว่า 460,000 ตารางเมตรในการเช่าสำหรับการจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีหลากหลายศูนย์การประชุมนานาชาติให้เลือกภายในประเทศไทย เช่น อิมแพ็คอารีน่าในเขตกรุงเทพฯและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้