“ยูไอเอช -ทีซีซีที 1-Net” สนใจร่วมโครงการดาต้า เซ็นเตอร์ สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
“ยูไอเอช -ทีซีซีที 1-Net
 

นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีที) และ บริษัท 1- Net สิงคโปร์ ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์รายใหญ่จากสิงคโปร์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ โดยทั้ง 3 บริษัท ได้ร่วมกันยื่นเอกสารแสดงความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการไปที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA แล้ว
 
สำหรับความร่วมมือของทั้ง 3 บริษัทในครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของแต่ละแห่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการด้าต้าเซ็นเตอร์ในระดับพรีเมียม เนื่องจากสามารถให้บริการในลักษณะ วัน สต็อป โซลูชั่น ในส่วนจุดแข็งของยูไอเอชเอง เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบนด์รายใหญ่ของประเทศที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุดเปิดให้บริการคลาวด์ เน็กซ์เจน อย่างครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้