นายกรัฐมนตรีเร่งจัดตั้งระบบ NSW เชื่อมโยง 7 หน่วยงานให้เสร็จก่อนเปิด AEC
นายกรัฐมนตรีเร่งจัดตั้งร
 

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมของไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ โดยได้มอบนโยบายให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) เป็นการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียว โดยมุ่งที่จะลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ลดขั้นตอนการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอกสารต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตการนำเข้า ใบอนุญาตการส่งออก และใบรับรองต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอัตโนมัติไปให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้