ประเทศไทยพัฒนาคุณภาพครูเพื่อ AEC

Thailand to Study ASEAN
 

                 ประเทศไทยต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้กับประเทศอาเซียนอื่นๆในด้านของมาตรฐานวิชาชีพครูและการพัฒนาครูผู้สอนในประเทศไทย

                โดยสิ่งที่ประเทศไทยต้องการ คือ การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่แต่ละประเทศอาเซียนใช้ในการคัดเลือกบุคลากรด้านการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูและวิธีที่จะพัฒนามาตรฐานของอาชีพนี้ เนื่องจากทุกประเทศในอาเซียนควรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนำไปใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาก่อนการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม

โดย dogTech
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้