ประเทศไทยพัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC

Thailand Offers Skill De
 

                ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทั้งแรงงานไทยและแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการเตรียมตัวสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)โดยในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดการลงทุนมากขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาทักษะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงแต่สำหรับแรงงานไทยแต่ยังครอบคลุมไปถึงแรงงานพูชา, ลาว, พม่า

                ในปีงบการเงิน 2014 งบประมาณ 8ล้านบาท ได้รับการจัดสรรให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาทักษะสำหรับการใช้ในการฝึกอบรมแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึกอบรมแรงงานจากประเทศลาวจำนวน 600 คนและควบคุมดูแลผู้ฝึกสอนชาวลาวอีก 400 คน นอกจากนี้ยังจะช่วยพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับแรงงานในร้านอาหารที่ดำเนินการโดยนักลงทุนไทยในประเทศลาว

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้