อาเซียนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาในทะเลจีนใต้

ASEAN Concerns about the


                รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้แสดงความกังวลอย่างจริงจังในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทะเลจีนใต้ ซึ่งได้เพิ่มความตึงเครียดในพื้นที่จนเกิดเป็นคำสั่งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลเสียความสงบสุขและความมั่นคงในพื้นที่และการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีโดยไม่ต้องคุกคามหรือการใช้กำลัง

                นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามประกาศการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)ที่จะดำเนินการเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันในกลุ่มประเทศอาเซียน จากรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ประชุมหารือและใช้แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับอาเซียนในการขยายความสัมพันธ์ไปยังประเทศอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้