เชียงใหม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลก ขณะที่สิงคโปร์ เวียดนามได้ขึ้นบัญชีแล้ว
เชียงใหม่อยู่ในบัญชีรายช

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.)เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากคณะผู้แทนของ วธ.ที่เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการมรดกโลก ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) สมัยสามัญครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 8 ก.ค. 58 ที่กรุงบอนน์ เยอรมนี ว่าในการพิจารณาเสนอชื่อ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนั้น ที่ประชุมฯ ได้ให้การรับรองอนุสรณ์สถาน สถานที่ต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา เข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลก ตามที่ประเทศไทยเสนอแล้ว
 
ส่วนการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในปีนี้ มีมรดกโลกอาเซียนได้รับการขึ้นทะเบียน 2 แห่ง ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ที่สร้างขึ้นในปี 2402 และอุทยานแห่งชาติฟองนาเกบังประเทศเวียดนาม
 
นายวีระ กล่าวต่อไปว่าจากการรับรองเมืองเชียงใหม่ ให้เข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกครั้งนี้ ส่งผลให้ไทยมีบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกเพิ่มเป็น5 แห่งแบ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 4 แห่ง คือ 1.อนุสรณ์สถาน สถานที่ต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนา 2. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจ.อุดรธานี 3. เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่ำ4.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจ.นครศรีธรรมราช และมรดกทางธรรมชาติ 1 แห่ง คือ พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ดังนั้นประเทศไทยจะต้องเร่งรัด การจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้