บริษัทต่างชาติแสดงการคัดค้านรัฐบาลเมียนมาเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
บริษัทต่างชาติแสดงการคัด
 
ระหว่างการประชุมของสมาคมผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มเมียนมา หรือ เอ็มจีอีเอ ในนครย่างกุ้ง บริษัทต่างชาติกว่า 100 แห่ง แสดงท่าทีคัดค้านรัฐบาลที่ออกข้อกำหนดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 110 บาทต่อวัน สำหรับแรงงานทุกคนในประเทศ
 
ประธานเอ็มจีอีเอ นาย อู มิน โซ บอกว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียงค้านขึ้นมาก็เพราะ บริษัทที่เข้ามาลงทุนกำลังมีปัญหาในเรื่องผลตอบแทนที่ได้กลับมา และว่ารัฐบาลควรยื่นมือเข้ามาช่วยอุดหนุนในเรื่องค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนี้

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้