จอร์แดนเพิ่มความสัมพันธ์กับอาเซียน

Jordan to Enhance Relati
 

                เอกอัครราชทูตจอร์แดนเข้ามอบหนังสือราชการด้านการพัฒนาความสัมพันธ์กับเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตจอร์แดนในการเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตระหว่างราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนกับอาเซียนและพูดคุยเพื่อการทำงานอย่างใกล้ชิดในการเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบทวิภาคี

                เอกอัครราชทูตจอร์แดนได้แจ้งเลขาธิการอาเซียนว่า รัฐบาลของจอร์แดนมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาเซียนบนพื้นฐานของความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ โดยรัฐบาลจอร์แดนได้แสดงความปรารถนาในการดำเนินการในทางปฏิบัติด้านความร่วมมือกับอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าและกระแสการลงทุนระหว่างอาเซียนและจอร์แดน นอกจากนี้ยังจะเป็นประตูในการเข้าถึงตลาดของโลกอาหรับและภูมิภาคตะวันออกกลาง

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้