ไทยและกัมพูชาหารือด้านแรงงานและการยกระดับจุดผ่านแดน เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไทยและกัมพูชาหารือด้านแร

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา ที่กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โดยหารือในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม ความร่วมมือด้านแรงงานกัมพูชาในไทย และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้งการยกระดับจุดผ่านแดน
 
ทั้งนี้ จะมีการลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศเพื่อให้ประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนสามารถเดินทางไปทำงานลักษณะไป-กลับ และตามฤดูกาลในบริเวณชายแดนได้ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของ 2 ประเทศ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้