ไทย จีนและเมียนมาจะร่วมกันพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ"มายตง"
ไทย จีนและเมียนมาจะร่วมก

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยกับเมียนมา ว่า ภายในสิ้นปี 2558 นี้ จะลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างรัฐบาลทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย จีนและเมียนมา ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ บนแม่น้ำสาละวินตอนบน คือโครงการมายตงขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 7,000 เมกะวัตต์ได้ หลังจากที่ทางเมียนมามีการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท่าซางที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันออกไป โดยโครงการมายตงฝ่ายไทยจะให้ทาง บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ อีแกตไอ เป็นผู้ดำเนินการลงทุน ในขณะที่ฝ่ายจีน คือ บริษัท Three Gorges Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นผู้ลงทุน โดยถือหุ้นร่วมกันฝ่ายละ 40% ในขณะที่รัฐบาลของเมียนมาจะถือหุ้น 20%

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้