กัมพูชากับประชาคมอาเซียน


กัมพูชากับประชาคมอาเซียน
 
กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการฉลองครบรอบ 45 ปีอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ กรุงพนมเปญ ใน พ.ศ. 2555 โดยเน้นการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพภายในภูมิภาค และผลักดันกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ในการส่งเสริมให้เศรษฐกิจอาเซียนฟื้นตัวท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้