อภัยภูเบศร พร้อม!! 5 ปี...ก้าวสู่ผู้นำด้านการแพทย์ผสมผสานในอาเซียน
อภัยภูเบศร พร้อม!! 5 ปี.
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประกาศนโยบายการแพทย์ผสมผสาน นำการแพทย์แผนไทยบูรณาการเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบครบวงจร ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาล 74 ปี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการบูรณาการของการแพทย์ทั้งสองศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ปลอดภัย ประชาชนเข้าถึงการบริการได้มากขึ้น ทั้งการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ผสมผสาน นิทรรศการ และการลงนามความร่วมมือของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สถาบันพระบรมราชชนก

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 1 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้