อาเซียนสร้างกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)


 

                กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (MITI) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในงาน The ASEAN SME Showcase and Conference (ASSC) โดยรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเป็นประธานในการเปิดงานที่ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 1 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้