อาเซียนมอบรางวัลสุดยอดความหลากหลายทางชีวภาพ


 

                พิธีมอบรางวัลจัดมอบโดยเลขานุการกรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของฟิลิปปินส์, เลขานุการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและผู้อำนวยการบริหารของโครงการ BCCP

                Business Mirror หนึ่งของหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทำการรายงานข่าวความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมอบพื้นที่สื่อในการบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละสัปดาห์ด้วยความมุ่งมั่นในการมองโลกในมุมที่กว้างขึ้นในทางธุรกิจและการดำรงชีวิต ร่วมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการรายงานข่าวแบบวันต่อ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้