อาเซียนนำร่องศุลกากรระบบขนส่งมวลชน

ASEAN to Pilot Customs Transit System
 

                อาเซียนทั้งสามหน่วยงานจะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของระบบนำร่องศุลกากรที่จะมีบทบาทในการบริหารจัดการและการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขนส่งและภาคการเงิน โครงการนี้เป็นความคิดริเริ่มในการสร้างผลประโยชน์ที่สำคัญด้านภาคการค้าและการผลิต

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้