อาเซียนเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติในอนาคต

17th Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution

 

                ศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre) ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการในการจัดการภัยพิบัติจากประเทศสมาชิกอาเซียนในรูปแบบของสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (NDMOs) จากประเทศกัมพูชา, อินโดนีเซีย,ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์,ไทยและเวียดนามอ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้