อาเซียนและความคาดหวังด้านความร่วมมือหลังปี 2015

http://th.aectourismthai.com/content1/3247
 

 

                ผู้นำอาเซียนได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ในระดับชาติและแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้คนและสวัสดิการในแง่ของรูปแบบสหภาพข้าราชการพลเรือน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้