จัดตั้งสายด่วนอาเซียน - จีน รับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเล

จัดตั้งสายด่วนอาเซียน -

จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๙ (ASEAN-China Senior Officials’ Meeting on the Implementation of the DOC: SOM on DOC) ณ นครเทียนจิน นายนภดล เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในฐานะประธานร่วมของการประชุมฯ ได้แถลงข่าวร่วมกับนายหลิว เจิ้นหมิน (Liu Zhenmin) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน  สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้