การมีส่วนร่วมทางธุรกิจสำหรับการแข่งขันในอาเซียน


 


                ตัวแทนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการแข่งขันของอาเซียน (AEGC)และสำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมมือกันเจรจาในประเด็นสำคัญด้านความท้าทายเพื่อเสริมสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและกฎหมายการแข่งขันด้านธุรกิจในภูมิภาค (CPL) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการหนึ่งถูกจัดขึ้นโดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของสิงคโปร์ (CCS)ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้