รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพิ่มความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน


 


                 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการสนธิสัญญาปลอดอาวุธนิวเคลียร์ สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ Commission) เพื่อการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตที่สำนักเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตา

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 6 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้