ก.พาณิชย์ เตรียมจัดมหกรรมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ก.พาณิชย์ เตรียมจัดมหกรร
 

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมการค้าการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย นำร่องที่จังหวัดตาก โดยศูนย์เครือข่ายธุรกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากจะเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับจังหวัดตากและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ที่ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2558 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล 
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้