อาเซียนมุ่งเน้นความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ


 


                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้อาเซียน (AMAF)เข้ารายงานความคืบหน้าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนในด้านประสบการณ์การเกษตรในบริบทของภูมิภาคและระดับโลก เพื่อความร่วมมือของอาเซียนในด้านอาหารการเกษตรและป่าไม้ที่สมบูรณ์ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้