อาเซียนพัฒนากฎหมายมาตรวิทยา


 

                ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาทางกฎหมายจากประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS)กล่าวถึงการพัฒนากฎหมายมาตรวิทยาในช่วงการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นในประเทศกัมพูชา ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อเพิ่มความสามารถด้านกฎหมายในอนาคตของคณะทำงานด้านกฎหมายมาตรวิทยาอาเซียนและคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพ (ACCSQ)

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้