อาเซียนและความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อ 

                การประชุมของรัฐมนตรีอาเซียนสารสนเทศ (12 AMRI) และการประชุมรัฐมนตรีรับผิดชอบสารสนเทศของอาเซียนบวกสาม (3 AMRI + 3) เพื่อการพัฒนาด้านการสื่อสารภายในอาเซียนโดยเน้นย้ำว่าประชาคมอาเซียนมีประชาชนเป็น ศูนย์กลางและสื่อมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงสังคมและส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมอาเซียนมีส่วนร่วมในการเป็นภูมิภาคอาเซียนที่สมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้