อาเซียนและความก้าวหน้าของการค้าระหว่างประเทศ

 


 

                การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการค้า (ATR) และการเก็บข้อมูลการค้าแห่งชาติ (NTR) จัดขึ้นในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการถูกใช้ให้เป็นเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการค้าในระดับภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้