รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนวางแผนความร่วมมือป้องกันประชาคมอาเซียน


 


                รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนได้จัดทำแนวคิดในการเชื่อมโยงการป้องกันและการรักษาความมั่นคงภายในภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 8 (ADMM)ได้มีการเสนอโครงการความร่วมมือภายใต้การป้องกันร่วมกัน ซึ่งเป็นความลับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนเผื่อในเหตุการณ์วิกฤติและฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้