พาณิชย์ใช้ช่องค้าออนไลน์เจาะตลาดอาเซียนและอาเซียน+6

พาณิชย์ใช้ช่องค้าออนไลน์
 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เพิ่มช่องทางการส่งออกให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยใช้ Thaitrade.com ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยช่วยขยายตลาดส่งออกผ่านการค้าขายออนไลน์ และยังเป็นการสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล
 
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้