อาเซียนส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค 

                การสัมมนาอาเซียนที่ครอบคลุมความตกลงการลงทุน (ACIA) ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 100 คนจากภาครัฐ, ภาคเอกชน, หอการค้าและประชาชนทั่วไป โดยในที่ประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่จะแนะนำส่งเสริมและปรับปรุงความเข้าใจการลงทุนภายในอาเซียนด้วยรูปแบบ "การปฏิรูปการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนผ่านACIA"

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 15 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้