“แข่งขันท่องเที่ยววิถีไทย วิถีอาเซียน”

 

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC 

“แข่งขันท่องเที่ยววิถีไท
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการคัดเลือกนักท่องเที่ยว นักเขียน นักถ่ายภาพ Blogger หรือผู้ที่สนใจจากประเทศในอาเซียน มาแข่งขันท่องเที่ยวตามภารกิจในประเทศไทยในกิจกรรมและสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 5 คีย์เวิร์ด ASEAN ได้แก่ A - Adventure  ,S - Spa & Health  ,E - Elegant Culture  ,A - Amazing Food ,N - Nature & Beach  
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 15 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้