อาเซียนเปิดตัวเครือข่ายผู้ประกอบการหญิงแห่งอาเซียน 

                กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศเวียดนามร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและโครงการความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียนผ่านการค้าและการลงทุน (ACTI)เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการของการเปิดตัวของเครือข่ายผู้ประกอบการหญิงในอาเซียน (awen)

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้