เอกชนเร่งผลักดันตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ในไทย รองรับการเป็น Medical Hub


เอกชนเร่งผลักดันตั้งศูนย
 
นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีข้อดีในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ทั้งด้านการบริการ ความงาม การแพทย์ ทำให้มีผู้ป่วยจากทั่วโลกเข้ามารับการรักษาในไทยจำนวนมาก อีกทั้ง รัฐบาลพยายามผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ Medical Hub ในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น ผู้ประกอบการและภาครัฐจะต้องเร่งพัฒนาการวิจัยพัฒนาการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
 
โดย dogTech
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้