อาเซียนและข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าสู่ยูเนสโก


 


                พิธีลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนและยูเนสโกได้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยลงนามในเอกสารผ่านเลขาธิการอาเซียนพร้อมด้วยอธิบดียูเนสโกและสมาชิกและผู้แทนของคณะกรรมการอาเซียนยูเนสโก (AUC) ซึ่งมีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาสมาชิกอาเซียนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากยูเนสโกร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 20 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้