ก.คมนาคม ส่งเสริม พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาคขนส่งและโลจิสติกส์

ก.คมนาคม ส่งเสริม พัฒนาร

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ความคืบหน้าเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง หรือ E-Freight & E-transport ได้ข้อสรุปแล้วว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ทางเรือ และด่านชายแดนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และผู้ประกอบการจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและติดต่อกับภาครัฐบาลได้ง่ายขึ้น
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 21 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้