อาเซียนและสหราชอาณาจักรกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ASEAN, UK to Deepen Cooperative Relations
 


                ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร โดยเลขาธิการอาเซียน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหราชอาณาจักรและเจตจำนงทางการเมืองที่จะกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียน โดยสหราชอาณาจักรมีความสนใจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอาเซียนด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 24 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้