มท.ไทย-กัมพูชา ลงนามร่วมพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดน

มท.ไทย-กัมพูชา ลงนามร่วม

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ สมเด็จกลาโหมซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมลงนามบันทึกการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 3 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้